• Stel zelf uw tafel samen
  • Eerst thuis bekijken, daarna pas kopen
  • Levering wanneer het u uitkomt

Algemene voorwaarden

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Concept Table. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Concept Table. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Concept Table informatie onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt voortdurend aangevuld en/of aangepast. Concept Table behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Concept Table alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Concept Table niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Concept Table, welke geen eigendom zijn van Concept Table, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Concept Table. Hoewel Concept Table uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Concept Table worden onderhouden wordt afgewezen.

Concept Table sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Thuis bekijken?

Hoe werkt het

  • Via de knop 'Thuis bekijken' voegt u een tafel toe
  • Kies tot wel drie tafels!
  • Alle tafels toegevoegd? Klik op
  • Vul uw gegevens in
  • Wij nemen contact met u op
There are no products